-
RINGKASAN SHAHIH BUKHARI-HC-NEW republish 2009
Rp 125.000
Kitab Shahîh Al-Bukhârî, tak disangsikan lagi, adalah rujukan utama untuk memperdalam Sunnah Rasulullah yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kitab ini juga merupakan salah satu kutub al-sittah (enam kitab hadis) yang sangat populer.

Buku Ringkasan Shahîh Al-Bukhârî ini disusun oleh seorang ahli hadis abad kelima belas dari Zabid, Yaman, yakni Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi. Hingga kini, karya Az-Zabidi merupakan karya paling lengkap isinya dan sederhana penyajiannya. Selain itu, keunikan karya Az-Zabidi ini adalah metodologinya dalam penyusunan tema-tema yang jelas dan pemilihan hadisnya yang ketat.

Dari keunikan tersebut, maka tidak terjadi lagi pengulangan hadis di beberapa tempat dan kita juga dapat dengan mudah merujuk suatu hadis untuk kebutuhan tertentu. Dalam buku ini disertakan pula glosarium untuk membantu para pemula dalam memahami istilah-istilah hadis yang rumit. Ditampilkan pula khat arab dan indeks tema untuk mempermudah pembaca merujuk teks hadis yang bersangkutan.

Buku ini akan membantu mereka yang sibuk dan tidak mempunyai cukup waktu untuk merujuk langsung ke buku aslinya. Dengan demikian, menjadi sangat penting sebagai bahan rujukan umat Islam secara umum. Lebih khusus lagi bagi para cendekiawan, ulama, mubalig, penulis, pengajar, dan mahasiswa yang menjadikan hadis sebagai pedoman dan pegangan hidupnya.

Penulis: Imam Az-Zabidi
Penerbit: Mizan Tahun: 2009 Kategori: Agama & Filsafat Tebal: 1.184 h. Harga: Rp125.000