-
METODE MENAKLUKKAN JIWA: Pengendalian Nafsu dalam Perspektif Sufistik (republish 2013)
Rp 47.000
Arti-penting akhlak dalam Islam ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur’an dan sabda Nabi Muhammad Saw. Sedemikian pentingnya akhlak sehingga Nabi bersabda, “Tidaklah aku diutus ke semesta kecuali untuk menyempurnakan akhlak” dan “Sebaik-baik mukmin adalah yang paling baik akhlaknya.” Hal ini menunjukkan bahwa akhlak merupakan ukuran pencapaian kemanusiaan dalam Islam.

Dengan ketajaman analisis seorang filosof dan kedalaman penghayatan seorang sufi, Al-Ghazali—sang Hujjatul-Islam—membedah seluk-beluk akhlak berdasarkan sumber-sumber autentik (Al-Qur’an dan Sunnah) dan khazanah pemikiran Islam yang amat kaya. Di tangannya, tema akhlak bukan hanya tampil sebagai praktik budi pekerti yang amat luhur, melainkan juga ulasan yang amat rasional dan mendalam.

Di dalam buku ini, Al-Ghazali menunjukkan dengan jelas: - Apa hakikat akhlak yang baik dan buruk
- Bagaimana mengubah akhlak melalui pendisiplinan
- Bagaimana mengenali dan mengobati penyakit hati
- Bagaimana menaklukkan nafsu-nafsu badani
- Bagaimana menaklukkan nafs (jiwa): dari nafs ammârah bi al-sû’ (jiwa yang memerintah pada keburukan) menuju nafs al-lawwâmah) (jiwa yang menyesali kesalahan-diri) dan akhirnya hingga mencapai nafs al-muthmainnah (jiwa yang tenang).

Penulis: Al-Ghazali
Penerbit: Mizan Tahun: 2013 Kategori: Agama & Filosofi Tebal: 344 h. Harga: Rp47.000